Anders och Tobias Karlsson – Grösäter, Mellerud

Far och son Karlsson driver tillsammans 300 hektar åker samt har en mjölkkobesättning med 60 kor. De har varit medlemmar i Varaslättens Lagerhus sedan sex år tillbaka.

 

Att det fungerade så bra med skördeleverans var det som fick oss att prova, säger Tobias. Och vi är väldigt nöjda med vår försäljare här i området.

 

 

 

Mikael Andersson – Bro Egendom, Väring

Mikaels verksamhet består av 205 hektar åker, 180 hektar skog samt hyresfastigheter. Han har varit medlem och kund hos Varaslättens Lagerhus sedan fem år tillbaka.

  

Lagerhuset är ett företag där personal och kunder har bra kontakt, säger Mikael. Man känner sig trygg i att Lagerhusets personal löser problem som kan dyka upp

 

DAVID RADIVOJ  ”Det är lätt och roligt att vara ekoodlare.”

 

David Radivoj driver en ekologisk växtodling på 105 hektar, maskinstation med inriktning på Rapidsådd samt är delägare i en ekologisk potatisodling.


– Det är lätt och roligt att vara ekoodlare, säger David. Det ger odlarglädje att klara utmaningarna.

    - Han är medlem i Varaslättens Lagerhus sedan 2008 och är även suppleant i förvaltningsrådet.

 

   
– Jag upplevde Varaslättens Lagerhus som en välkomnande förening när jag kom som ny medlem, säger David. Och det är givande att kunna få vara med och utveckla den ekologiska affären både som medlem och förtroendevald.

   
Han konstaterar att närheten mellan medlemmar och personal är en av styrkorna i föreningen. Samt det tydliga fokuset på medlemsnyttan vilket han exemplifierar med mottagningen i Vara av fjolårets stora skörd.

   
– På Varaslättens Lagerhus anstränger man sig extra för medlemmarnas skull och ser till att mottagningen fungerade för fullt hela skörden. Istället för alternativet som var att strypa invägningen när volymerna blev rekordstora, vilket vi såg exempel på när andra aktörer stängde sina mottagningar temporärt mitt i skörden.

David ser också hur Varaslättens Lagerhus påverkar möjligheterna för lantbruket i närområdet.


– I en bygd med mycket arrenderad areal fungerar Lagerhusets odlingskontrakt som ett dragspel för de som inte kan investera i fast egendom för att hantera skörden, säger han. För mig gör Lagerhuset det möjligt att kunna expandera den odlade arealen och ändå vara säker på avsättningen i skörd.

 

  På Varaslättens Lagerhus anstränger man sig extra för medlemmarna, säger David Radivoj.

 

 

 

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>