Hög service och leveranstrygghet med eget åkeri

Varaslättens Lagerhus har ett eget åkeri med fem bilar för leveranser av utsäde, gödning och spannmål. Den egna transportledningen och chaufförerna är dock mer än bara logistik och snabba transporter.

   
– Våra chaufförer är omtyckta ambassadörer för Varaslättens Lagerhus ute på gårdarna, konstaterar Per Ullberg. Tillsammans med Dan och Carolina på transportledningen är de en av våra viktigaste kontaktytor ut mot medlemmarna och vårt ansikte utåt mot både spannmålskunder och medlemmar.

   
Fördelarna med den personliga kontakten mellan förening och medlem är en av orsakerna till att Vara-
slättens Lagerhus driver sitt eget åkeri. Samt att man också att får en god inblick i den rådande kostnads-
bilden för transporter.

   
Ytterligare en fördel är att det bara körs spannmål på flaken vilket är viktigt för vissa kunder samt att chaufförerna har bra kontroll på vilken kvalitet spannmålen har som transporteras till kund.

 

Det egna åkeriet är grunden i transporterna men har inte tillräcklig kapacitet för att lösa alla transportbehov.

 

Cirka 40 procent av fraktvolymen går på Varaslättens Lagerhus egna lastbilar och resten av transporterna sköts i nära samarbete med lokala åkerier.

 

Det är kul att köra ut på gårdarna och träffa bönderna, säger Royne Andersson, lastbilschaufför på Varaslättens Lagerhus.

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>