"Kunskap nyckeln till lyckad växtodling"

Varaslättens Lagerhus levererar mer än bara förnödenheter, föreningen levererar också kunskap och information till sina medlemmar för att ge dem förutsättningar att lyckas så bra som möjligt med sin växtodling. En viktig del i informationsutbytet är fältvandringsgrupperna.

 

Rådgivning i grupp

Det finns fältvandringsgrupper i Vara, Dalsland och östra Skaraborg. Grupperna träffas fyra till fem gånger i fält och går igenom aktuella frågor. Alla deltagare i fältvandringsgrupperna får Hushållningssällskapens HIR-brev. Är man intresserad av att delta i en fältvandringsgrupp ska man kontakta en säljare.

   

Den viktigaste faktorn för att lyckas med växtodlingen är lantbrukaren och kunskaperna om förutsättningarna på varje fält, säger Peter Larsson, Varaslättens Lagerhus. Från Lagerhusets sida kan vi dock hjälpa till med att tillhandahålla aktuell och korrekt information för att lyckas med rätt insats i rätt tid.

 

Tillgänglighet  för medlemmen

Varaslättens Lagerhus är inne i en positiv trend för försäljningen av växtskydd med ökande volymer. Under de senaste fem åren har försäljningen ökat med cirka 80 procent.

   
– Mycket av försäljningsframgången ligger dels i den kunskap som vi levererar till våra kunder men också i tillgängligheten, säger Peter Larsson, Varaslättens Lagerhus. Vi som säljer växtskyddet finns tillgängliga och kan ge hjälp och råd under större delen av den vakna tiden på dygnet. Och vi har lager i Vara, Tråvad, Erikstad och Skövde för snabba kompletteringar.

   
En stor del av arbetet med växtskydd bygger på den första genomgången när lantbrukaren lägger en grundorder för förbrukningen under året. Då gås växtodlingsplanen genom, man tar även hänsyn till specifika ogräs och befintliga lager på gården för att lägga upp en lämplig strategi anpassad efter förutsättningarna.

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>