Gödsling för ekonomi och kvalitet.

 

Rätt gödselstrategi är en grundläggande del i en lyckad växtodling. Verktygen för att optimera tillförseln av näring till grödan utvecklas ständigt. Idag kan vi med hjälp av N-sensor, Cropsat och nollrutor öka precisionen med att lägga rätt sorts gödning, i rätt mängd på rätt del av fältet.

Allt med syfte att optimera gödningsinsatsen och producera spannmål av rätt kvalitet. Att hitta rätt gödningsstrategi för odlingen gynnar både ekonomin och miljön.

    

Vi finns här för att hjälpa våra medlemmar med information och kunskap i utformandet av deras gödningsstrategier, säger Peter Larsson, Varaslättens Lagerhus.

 

Vi har också ett brett sortiment gödning i lager för de som behöver komplettera under säsongen till det man köpt tidigare.

    

All gödning som Varaslättens Lagerhus säljer köps in via det gemensamma inköpsbolaget DLA Agro.

 

Genom de gemensamma inköpen kan vi hålla konkurrenskraftiga priser, säger Peter.

 

Rätt gödslingsstrategi är grunden i en lyckad växtodling. Varaslättens Lagerhus hjälper dig gärna att hitta ett upplägg som passar dina förutsättningar.

 

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>