"En effektiv lagerhusförening gynnar alla"

De sedan åren har Kjell Andersson varit aktiv som styrelseledamot i Varaslättens Lagerhus. När han summerar tiden som medlem och förtroendevald konstaterar han att Lagerhuset har varit viktig för konkurrenssituationen i området och gynnat alla lantbrukare, oavsett vem man gör sina affärer med.    

I utkanten av Varaslätten ligger Malma socken där Kjell Andersson har bedrivit lantbruk på Aplabo sedan 1986. Idag odlar han själv 145 hektar åker samt brukar 80 hektar skog.

Strategi för maskininvesteringar

Med ett förflutet från LRF Konsult har Kjell en genomtänkt strategi klar för hur Aplabos maskinpark ska se ut, med fokus på att kunna göra rätt åtgärd i rätt tid.

- Jag har prioriterat tajming i växtodlingen framför den senaste tekniken, säger Kjell. Maskinparken är lite äldre, men jag har de flesta maskiner själv som behövs. Eftersom jag har en del engagemang utanför jordbruket behöver maskinerna finnas tillgängliga när jag behöver dem.

Sen konstaterar han att en gård ofta drar på sig de maskinkostnader som det finns utrymme för:

- Min erfarenhet från rådgivningstiden är att lantbrukare tenderar att skaffa sig de maskinkostnader som man har råd med, naturligtvis med skillnad mellan olika individer.

Lagerhuset viktigt för konkurrensen

Kjell ser en större nytta av Varaslättens Lagerhus än enbart för de som är medlemmar i föreningen.

- Det är väldigt bra att vi har Lagerhuset, konstaterar han. Det är bra både för oss som är kunder och medlemmar, men det är även bra för de som vill göra affärer med andra aktörer i området. En effektiv lagerhusförening får våra konkurrenter att anstränga sig lite hårdare, och en bra konkurrens lyfter ekonomin för lantbruket i hela området.

Kjell vill också slå ett slag för Lagerhusets odlingskontrakt där lantbrukaren kontrakterar en viss areal och inte en volym. Det gör det enklare för medlemmen att hantera skördevariationer.

- Odlingskontrakten är väldigt smidiga och har varit suveräna för mig som lantbrukare, säger han samtidigt som han konstaterar att de över åren även har stått sig bra prismässigt på marknaden.

En intressant förening

Kjell har suttit med i Förvaltningsrådet sedan början av 2000-talet och de senaste åren varit aktiv som ledamot i Varaslättens Lagerhus styrelse.

- Engagemanget i Lagerhuset uppstod dels i att jag tyckte föreningen var intressant och viktig för min egen verksamhet, samt dels i att jag kände att jag kunde bidra med mina kunskaper och erfarenheter från ekonomirådgivningen, berättar Kjell.

Under tiden som Kjell har varit engagerad i Lagerhuset har omsättningen fördubblats och verksamheten utökats med gödning och växtskydd.

- Varaslättens Lagerhus har blivit allt effektivare för att klara av den större verksamheten som vi nu bedriver, säger Kjell. En nyckel till det är att vi har lyckats vara en attraktiv arbetsgivare, genom det har vi under åren kunnat knyta duktiga personer till oss. Och ett företag som har duktig personal och en låg personalomsättning kan fokusera på verksamheten.

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>